Společnost MODELA PRAHA s.r.o. byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 212259 dne 18.7.2013. Logo Modela je od roku 2013 registrovanou ochrannou známkou společnosti.